dodáváme materiály pro elektroniku, elektrotechniku, strojírenství, pro modeláře, výtvarníky a designery, kutily, vynálezce …

Čirá polyuretanová zalévací hmota PU 3667 pro výrobu 3D etiket, pro zapouzřování odznaků, výrobu reliefních samolepek

 Čirá polyuretanová zalévací hmota PU 3667 pro výrobu 3D etiket, pro zapouzřování odznaků, výrobu reliefních samolepek

 

 

 špičkové domingovací vlastnosti, absolutně čiré zapouzdřování, obsahuje UV stabilizátor, nežloutne,   po vytvrzení tvrdý Shore D 70-80

 pro zalévání odznaků, zalévání různých vzorků, design, pro modeláře a výtvarníky. Má dobrou adhesi ke kovům, běžným plastům i kameni.

 Hmota  je po vytvrzení tvrdá

Váhový směšovací poměr:
Pryskyřice (složka A) : tužidlo (složka B)

 PU3667 A   :   PU3667 B

            100 : 100 

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"SPECIFIKACE SYSTÉMUBarva pryskyřice - složka A

   

čiráViskozita  - složka A

  mPas

500 - 1000Barva tužidla - složka B

   

čiráViskozita tužidla

  mPas

40 - 70Spec. hmotnost pryskyřice při 25oC g/ml1,02 - 1,07Spec. hmotnost tužidla při 25oC g/ml1,02 - 1,07Spec. hmotnost směsi při 25oC g/ml1,02 - 1,07Váhový směšovací poměrNa každých 100 g pryskyřiceg100Počáteční viskozita směsi 25oC mPas100 – 300Zvojnásobení viskozity 25 oC

 

min10 - 15Nelepivý povrch, 200 g, 25°C, (min) h50 – 60Nelepivý povrch, 1 - 2 mm vyklenutí, 45°C, (min) h60 – 90Plně vytvrzeno,, 45°C, (hod) oC h6 – 8Tvrdost Shore D

 
 

 

 

  70 -80

 
 


 

 

 
 Postup použití

Pracovní teplota při zpracování obou složek je 20 až 25°C.Obě složky dobře promíchejte v celém objemu bezprostředně před použitím. Vyvarujte se zamíchání vzduchu. Pro dobrou adhesi musí být povrch čistý a suchý. Může být použito  strojní dávkování.Hmotu vytvrzujte při 40 až 45 °C. Nepohybujte a nevibrujte s předmětem do vytvrzení.

Skladování

Skladujte při teplotách 20 až 25°C. Při teplotách skladování pod  20°C může dojít ke krystalizaci složky B. Nádoby se složkami udržujte uzavřené, obě složky jsou citlivé na vlhkost !

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SE DŮKLADNĚ SEZNAMTE S BEZPEČNOSTNÍMI LISTY OBOU SLOŽEK !!!

Údaje uvedené v tomto Datalistu jsou založeny na současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k množství různých vlivů při zpracování a aplikaci tohoto produktu je však na odpovědnosti uživatele, aby si sám provedl testy a zkoušky a  ověřil vhodnost použití tohoto materiálu a správný způsob aplikace v uživatelových konkrétních podmínkách. 

×